Przeglądaj źródła

Update email addresses.

master
Gaetan Hurel 1 rok temu
rodzic
commit
36f97f8df6
4 zmienionych plików z 24 dodań i 24 usunięć
 1. 6
  6
    about.html
 2. 6
  6
    accueil.html
 3. 6
  6
    apropos.html
 4. 6
  6
    home.html

+ 6
- 6
about.html Wyświetl plik

@@ -129,9 +129,9 @@
129 129
               <tbody>
130 130
               <tr>
131 131
                 <td><i class="fa fa-envelope" aria-hidden="true"></i></td>
132
-                <td class="prdx-table-cell-lp-1"><code><a href="mailto:zgzz@pard0zxz.cozm"
133
-                                     rel="nofollow"
134
-                                     onmouseover="this.href=this.href.replace(/z/g,'');">g
132
+                <td class="prdx-table-cell-lp-1"><code><a href="mailto:zgzaeztan.zzhuzrel@pard0zxz.cozm"
133
+                                     rel="nofollow" target="_blank"
134
+                                     onmouseover="this.href=this.href.replace(/z/g,'');">gaetan.hurel
135 135
                   [at] pard0x.com</a></code></td>
136 136
               </tr>
137 137
               <tr>
@@ -160,9 +160,9 @@
160 160
               <tbody>
161 161
               <tr>
162 162
                 <td><i class="fa fa-envelope" aria-hidden="true"></i></td>
163
-                <td style="padding-left: 1em;"><code><a href="mailto:zviznzcent@pard0zxz.cozm"
164
-                                    rel="nofollow"
165
-                                    onmouseover="this.href=this.href.replace(/z/g,'');">vincent
163
+                <td style="padding-left: 1em;"><code><a href="mailto:zviznzcent.khzzzerbazche@pard0zxz.cozm"
164
+                                    rel="nofollow" target="_blank"
165
+                                    onmouseover="this.href=this.href.replace(/z/g,'');">vincent.kherbache
166 166
                   [at] pard0x.com</a></code></td>
167 167
               </tr>
168 168
               <tr>

+ 6
- 6
accueil.html Wyświetl plik

@@ -321,7 +321,7 @@
321 321
             <tr>
322 322
               <td><i class="fa fa-envelope" aria-hidden="true"></i></td>
323 323
               <td style="padding-left: 1em;"><code><a href="mailto:zcoznztact@pard0zxz.cozm"
324
-                                  rel="nofollow"
324
+                                  rel="nofollow" target="_blank"
325 325
                                   onmouseover="this.href=this.href.replace(/z/g,'');">contact
326 326
                 [at] pard0x.com</a></code></td>
327 327
             </tr>
@@ -337,9 +337,9 @@
337 337
             <tbody>
338 338
             <tr>
339 339
               <td><i class="fa fa-envelope" aria-hidden="true"></i></td>
340
-              <td style="padding-left: 1em;"><code><a href="mailto:zviznzcent@pard0zxz.cozm"
341
-                                  rel="nofollow"
342
-                                  onmouseover="this.href=this.href.replace(/z/g,'');">vincent
340
+              <td style="padding-left: 1em;"><code><a href="mailto:zviznzcent.kzzherbazchze@pard0zxz.cozm"
341
+                                  rel="nofollow" target="_blank"
342
+                                  onmouseover="this.href=this.href.replace(/z/g,'');">vincent.kherbache
343 343
                 [at] pard0x.com</a></code></td>
344 344
             </tr>
345 345
             <tr>
@@ -354,8 +354,8 @@
354 354
             <tbody>
355 355
             <tr>
356 356
               <td><i class="fa fa-envelope" aria-hidden="true"></i></td>
357
-              <td class="prdx-table-cell-lp-1"><code><a href="mailto:zgzz@pard0zxz.cozm" rel="nofollow"
358
-                                   onmouseover="this.href=this.href.replace(/z/g,'');">g
357
+              <td class="prdx-table-cell-lp-1"><code><a href="mailto:zgaetzanz.huzrzel@pard0zxz.cozm" rel="nofollow" target="_blank"
358
+                                   onmouseover="this.href=this.href.replace(/z/g,'');">gaetan.hurel
359 359
                 [at] pard0x.com</a></code></td>
360 360
             </tr>
361 361
             <tr>

+ 6
- 6
apropos.html Wyświetl plik

@@ -127,9 +127,9 @@
127 127
               <tbody>
128 128
               <tr>
129 129
                 <td><i class="fa fa-envelope" aria-hidden="true"></i></td>
130
-                <td class="prdx-table-cell-lp-1"><code><a href="mailto:zgzz@pard0zxz.cozm"
131
-                                     rel="nofollow"
132
-                                     onmouseover="this.href=this.href.replace(/z/g,'');">g
130
+                <td class="prdx-table-cell-lp-1"><code><a href="mailto:zgaeztanz.huzzrezl@pard0zxz.cozm"
131
+                                     rel="nofollow" target="_blank"
132
+                                     onmouseover="this.href=this.href.replace(/z/g,'');">gaetan.hurel
133 133
                   [at] pard0x.com</a></code></td>
134 134
               </tr>
135 135
               <tr>
@@ -157,9 +157,9 @@
157 157
               <tbody>
158 158
               <tr>
159 159
                 <td><i class="fa fa-envelope" aria-hidden="true"></i></td>
160
-                <td style="padding-left: 1em;"><code><a href="mailto:zviznzcent@pard0zxz.cozm"
161
-                                    rel="nofollow"
162
-                                    onmouseover="this.href=this.href.replace(/z/g,'');">vincent
160
+                <td style="padding-left: 1em;"><code><a href="mailto:zviznzcent.zkhzerbzzache@pard0zxz.cozm"
161
+                                    rel="nofollow" target="_blank"
162
+                                    onmouseover="this.href=this.href.replace(/z/g,'');">vincent.kherbache
163 163
                   [at] pard0x.com</a></code></td>
164 164
               </tr>
165 165
               <tr>

+ 6
- 6
home.html Wyświetl plik

@@ -329,7 +329,7 @@
329 329
             <tr>
330 330
               <td><i class="fa fa-envelope" aria-hidden="true"></i></td>
331 331
               <td style="padding-left: 1em;"><code><a href="mailto:zcoznztact@pard0zxz.cozm"
332
-                                  rel="nofollow"
332
+                                  rel="nofollow" target="_blank"
333 333
                                   onmouseover="this.href=this.href.replace(/z/g,'');">contact
334 334
                 [at] pard0x.com</a></code></td>
335 335
             </tr>
@@ -345,9 +345,9 @@
345 345
             <tbody>
346 346
             <tr>
347 347
               <td><i class="fa fa-envelope" aria-hidden="true"></i></td>
348
-              <td style="padding-left: 1em;"><code><a href="mailto:zviznzcent@pard0zxz.cozm"
349
-                                  rel="nofollow"
350
-                                  onmouseover="this.href=this.href.replace(/z/g,'');">vincent
348
+              <td style="padding-left: 1em;"><code><a href="mailto:zviznzcentzz.kzherbzzache@pard0zxz.cozm"
349
+                                  rel="nofollow" target="_blank"
350
+                                  onmouseover="this.href=this.href.replace(/z/g,'');">vincent.kherbache
351 351
                 [at] pard0x.com</a></code></td>
352 352
             </tr>
353 353
             <tr>
@@ -362,8 +362,8 @@
362 362
             <tbody>
363 363
             <tr>
364 364
               <td><i class="fa fa-envelope" aria-hidden="true"></i></td>
365
-              <td class="prdx-table-cell-lp-1"><code><a href="mailto:zgzz@pard0zxz.cozm" rel="nofollow"
366
-                                   onmouseover="this.href=this.href.replace(/z/g,'');">g
365
+              <td class="prdx-table-cell-lp-1"><code><a href="mailto:zgaeztanz.huzrel@pard0zxz.cozm" rel="nofollow" target="_blank"
366
+                                   onmouseover="this.href=this.href.replace(/z/g,'');">gaetan.hurel
367 367
                 [at] pard0x.com</a></code></td>
368 368
             </tr>
369 369
             <tr>

Ładowanie…
Anuluj
Zapisz